top of page

Jmenuji se Josefina Puah Klimentová.
Vyrostla jsem v ortodoxní židovské rodině a umění hrálo v mém životě podstatnou roli. Babička byla akademická malířka, můj dědeček byl spisovatelem a signatářem Charty 77. Máma je spisovatelkou dětských knih, táta vystudoval fotografii na FAMU.
Narodila jsem se jako benjamínek, mám dva o dost starší bratry, Alexandra a Štěpána Menašeho.
Štěpán je rabínem. Při mém studiu na vysoké škole se mnou sedával na kávě na starém židovském městě v Praze. Povídali jsme si o umění a propojení s judaismem. Kladl mi otázky a hledal se mnou odpovědi. Dialog je pro mou práci velice podstatný. Rodiče mě vždy povzbuzovali v myšlení,
stejně tak oba mé bratry.
Můj manžel Aaron je režisér a animátor. Máme dvě děti, tříletou dceru Tamaru Annu a dvouletého syna Amose Avigdora. Rodina je pro mě důležitým aspektem který se prolíná celou mou prací.
Témata své práce dělím do několika okruhů. Jedním z nich jsou izraelské kmeny. Představy, jaké vztahy mezi sebou měly, ale i to, jaký význam má celkový počet kmenů. Právě číselná symbolika je v judaismu tolik důležitá.
Věnuji se také závěru hostiny. Momentu, kdy se blíží hodování ke konci a je znát, co a nebo jak se odehrálo na stole. Jaký svátek, nebo tradice u stolu probíhá nebo probíhala.
Je tu také portrét, tváře ženy a muže. Zajímá mě hra a zdravá ironie.
Možnost vyjádřit se na plátně symbolem a naivní zkratkou. V mé práci se odráží i určitá vážnost, kterou nacházím v modlitbách. Netýká se jen niterné modlitby a rozhovoru s Bohem, jedná se o určitou výzvu člověka k člověku. Vnímám, co se děje ve světě, jak se mění.
Dalším tématem jsou vlny, moře a hlavně téma mikve jako očištění a nového začátku. V mých obrazech se objevují i nohy a chodidla. Jsou pro mě symbolem blízkosti, až určité milostné zápletky. Můžou se navzájem dotýkat, hladit se a vytvářet na obraze spojení a zápletku. V obrazech
můžete vyčíst symboly. Například takové jablko, které se na mých plátnech objevuje. Jablkem začíná v Bibli první drama mezi mužem, ženou a Bohem. Milostné propojení můžeme reflektovat od prvních kapitol v Bibli až po současné rodinné vztahy. Je to neustále se opakující koloběh života, který mě tolik fascinuje.
Josefina vystudovala bakalářský program na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru malby Jiřího Černického a Marka Meduny a v ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka. Nyní dokončuje magisterské studium v ateliéru intermediální konfrontace Michala Pěchoučka a Dominika Gajarského. V rámci studií byla na půlroční stáži v Jeruzalémě na Bezalel Academy of Arts and Design.
Vystavovala v Doxu, galerii Hybernská, galerii Holešovická šachta, galerii Vypálené koťátko, Bé foto, galerii Favu a v dalších prostorech. Na brněnském rabinátu je trvale instalován čtyřmetrový diptych „Banana kabala“

bottom of page