top of page

Ochrana osobních údajů

 

Ochranu soukromí a Vašich soukromých údajů berme skutečně vážně.

Vaše údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy. Např. nařízením EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje podléhají obchodnímu tajemství.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky externích poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Získávání a zpracování osobních údajů

Užívání a předávání osobních údajů má spojitost s konkrétním účelem.

Antikcity Ondra používá Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, administraci zákazníků, produktové činnosti. Také pro plnění smlouvy vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu daným účelem zpracování Vašich údajů.

Předávání osobních údajů státním institucím a úřadům probíhá pouze v souladu s právními předpisy či na základě plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

Osobní údaje předáváme jiným subjektům primárně za účelem plnění smlouvy. V rámci tohoto plnění mohou být údaje poskytovány zprostředkovatelů, kteří tyto údaje předávají koncovým realizátorům. Npříklad Vaši adresu a telefon dopravci, který Vám bude transportovat Vámi vydražené zboží.
 

Možnost volby

Máte právo rozhodovat o svých osobních údajích. Pokud chcete uplatnit Vaše  právo,  prosím zašlete požadavek písemnou formou na emailovou adresu:  antikcityondra@gmail.com

Vašimi právy jsou například:      

  • právo na přístup k osobním údajům které máme uloženy

  • právo na výmaz Vašich údajů

  • právo na korekturu Vašich údajů

  • právo na omezení zpracování Vašich údajů

  • právo vznést námitku vůči zpracování Vašich ůdajů

Bezpečnost

Antikcity Ondra uplatňuje technická a organizační opatření, aby chránila Vaše údaje. Tato opatření se neustále zdokonalujeme.

Právo na informace

Můžete na nás  obrátit. Jsme Vám k dispozici.

Kontaktní údaje:

Antikcity Ondra

Hutník 1466

69801 Veselí nad Moravou

E-mail: antikcityondra@centrum.cz

Telefon +420 725 485 086

bottom of page